Wijkraad Ruwaard

Welkom op onze site

kijk ook eens op onze facebookpagina

Wij zijn de Wijkraad Ruwaard

actueel
contact
leden
wijkoverleg
faciliteiten
verslag

Voor en door alle Ruwaardbewoners

De wijkraad is er voor, maar ook door de bewoner van de wijk.
Op de foto de leden die op 31 mei 2022 officieel
zijn geïnstalleerd.                            Van links naar rechts:
Jacqueline van Dalen,
Jan van Houwelingen,
Erik Kuyvenhoven,
Franca van Rosmalen,
Marian Bekkers,
Els Mulders,
Jose van Hooft.

Volgend wijkoverleg:
THEMA AVOND veiligheid/ cybercrime

31 oktober 19.30 uur
wijkhuis de Haard 

De wijkraad is een officieel orgaan,
die gevraagd en ongevraagd advies kan
en mag uitbrengen aan het college van B&W.
De leden worden officieel benoemd
door de burgemeester.

Tot zover het officiële gedeelte.
Wat de wijkraad doet, is vooral
er zijn voor de bewoners van de wijk.
De gemeenteraad is uiteindelijk het orgaan
dat beslissingen neemt,
maar op de weg naar de definitieve beslissing
kan een wijk of dorpsraad invloed hebben
op het uiteindelijke besluit.

 

Zoeken in: