Wijkoverleg Wijkraad Ruwaard en Wijkstichting Rucrea

Wijkoverleg Wijkraad Ruwaard en Wijkstichting Rucrea

De vergadering vindt plaats op maandag 18 januari vanaf 19.30 uur. In verband met de Covid-19 maatregelen vindt deze vergadering online plaats.

Mensen die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen wordt verzocht zich aan te melden door een e-mail te sturen naar wijkoverlegruwaard@gmail.com.
Zij krijgen dan een link toegestuurd om via ZOOM deel te nemen.
Alle wijkbewoners en belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Wijkraad Ruwaard
José van Hooft, voorzitter

Wijkstichting Rucrea
Peter Krop, voorzitter

Agenda Wijkoverleg 18 januari 2021

1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Mededelingen
4. Vaststellen verslag 10 februari 2020
5. Inspreekrecht wijkbewoners
6. Wijkprofessionals aan het woord
    a. Wijkagenten
    b. Ons Welzijn
    c. Gebiedsbeheer
    d. Wijkcoördinator
7. Activiteiten en Werkgroepen
    a. Klein (b)Oss
    b. Heksje route
    c. Paaseieren zoeken
    d. Opschoondag
    e. BuurtwerkT
    f. Bewonersgroepen
    g. Buurtpreventie
    h. Rucrea creatief
8. Vanuit de Wijkraad
    a. Evenementenbeleid
    b. Plannen rond gymzaal Elzeneind
9. Vanuit Wijkstichting Rucrea
    a. Communicatie
    b. …….
10.  Voortgang Wijkhuis de Haard
11.  Rondvraag en sluiting

arrow_back_ios Terug naar overzicht
Zoeken in: