Wijkagenten: Terugblik op 2021

Wijkagenten: Terugblik op 2021

Een nieuw jaar, waar we graag weer een beroep willen doen op jullie alertheid en meldingsbereidheid in de wijk. Door zoveel mogelijk samen te werken weten we beter wat er in de wijk speelt en kunnen we samen zorgen voor een veilige een leefbare wijk!

Hoe is het afgelopen jaar in onze wijk verlopen? Het volledig voorkomen van incidenten is helaas een utopie, maar als wijkagenten Ruwaard kijken wij erg tevreden terug op het afgelopen jaar!

Zo hebben we een daling van 42% op het gebied van woninginbraken! Waar we in 2020 nog 52 woninginbraken hadden, zaten we in 2021 op 30 woninginbraken. Ook bij de schuurtjesinbraken zien wij een daling van 36%. In 2020 zaten we op 28 inbraken en in 2021 op 18 inbraken. Helaas zien we bij de voertuigcriminaliteit wel een stijging van in totaal 17%. Diefstal uit/vanaf auto is vrijwel gelijk gebleven. In 2020 zaten we op 47 en in 2021 op 49 diefstallen. We zien hierbij met name een forse stijging als het gaat om diefstal katalysatoren.

Diefstal auto is omlaag gegaan. In 2020 zaten we op 8 en 2021 op 4 auto's. Diefstal van fietsen is gestegen. In 2020 zaten we op 40 en in 2021 op 55 fietsendiefstallen. De diefstallen worden met name gepleegd rondom winkelcentrum de Ruwert. Ben daar extra alert!

De bedrijfsinbraken zijn weer gedaald met maar liefst 63%. In 2020 hadden we 137 inbraken en in 2021 nog 51. De samenwerking met bedrijven verloopt beter, extra camera's zijn geplaatst en ook daar is de meldingsbereidheid omhoog gegaan. Bedankt daarvoor! Helaas zien we nog veel winkeldiefstallen, o.a. bij winkelcentrum de Ruwert.

Samen met Ons Welzijn proberen we de personen te helpen, welke stelen vanwege armoede. Daarnaast hebben we een fijne samenwerking met de beveiliging en bestuur van het winkelcentrum. Zo reiken we winkelverboden uit en bieden we hulpverlening aan.

De geweldsdelicten zijn gelijk gebleven. We zien een daling van 41% op aantasting openbare orde (brandstichting, vernielingen etc). Drugshandel/overlast is gelijk gebleven en heeft onze aandacht. Meld anoniem via 0800-7000. Wel zien we een stijging op het gebied van overlast (verwarde personen, burenruzie, jeugd etc). Ook dit heeft onze aandacht en zoeken we de samenwerking op met de gemeente, woningbouw Brabant Wonen en alle hulpverlening uit de wijk. Ook de buurtpreventieleden willen we weer in het bijzonder bedanken voor hun inzet en alertheid in de wijk. Interesse om bij de buurtpreventie te gaan? Kijk op de site www.wijkderuwaard.nl of mail naar buurtpreventieruwaard@gmail.com

Bedankt voor jullie alertheid en meldingsbereidheid afgelopen jaar en hopelijk zijn en blijven jullie komend jaar net zo alert!! Samen voor een veilige en leefbare wijk!!

arrow_back_ios Terug naar overzicht
Zoeken in: