buurtpreventie

Hoe gaat het in zijn werk?

De wijk de Ruwaard is opgedeeld in 8 buurten. Elke buurt heeft een eigen Buurtpreventieteam (BPT):

- BPT Dichterswijk,
- BPT Vondellaan-Zuid,
- BPT Staatsliedenbuurt,
- BPT Wagenaarstraat e.o.
- BPT Hogendorpenlaan-West,
- BPT ’t Woud,
- BPT Beethovengaarde e.o
- BPT Witte-Hoef.

Als lid van het buurtpreventieteam krijg je kleding, een zaklamp en een basistraining voor buurtpreventie. Zo ga je goed voorbereid van start.

Je bepaalt samen met de andere teamleden wanneer je op pad gaat. Via de wijkagent ontvang je een overzicht met de aandachtspunten uit de wijk. Hierbij worden tijdstippen en locaties vermeld waar extra aandacht voor wordt gevraagd.

Ook worden in overleg met de wijkagent en de gemeente preventie-acties en een aantal bijeenkomsten gepland om bijzonderheden en werkwijze door te nemen.

Surveillance
Het buurtpreventieteam kan aan de hand van de informatie van de politie zelf een rooster samenstellen of spontaan een moment van surveillance inplannen. Buurtpreventieteams kunnen van alles tegenkomen waar de politie of de gemeente op in kunnen spelen. Verdachte situaties, overlast door jongeren, een loszittende stoeptegel, een verwaarloosd tuintje, een woning waar de gordijnen al lang dicht zitten, etc.

Per buurtpreventieteam wordt één van de vrijwilligers benoemd tot coördinator. De coördinator is de eerste contactpersoon voor de wijkagent en de gemeente. Om alles in goede banen te leiden zijn afspraken gemaakt.  Deze zijn te lezen in de “Spelregels”. Deze “spelregels” worden bij je aanmelding verstrekt.

Heb je belangstelling?

Heb je belangstelling of vragen? Dat kan je laten weten door het  invullen van dit aanmeldformulier en dit te mailen naar buurtpreventie.ruwaard@gmail.com.

Leden van de Werkgroep Buurtpreventie (zie organisatie) helpen je dan verder.

Zoeken in: