WhatsApp-groepen

Veiligheid maken we samen!

WhatsApp maakt uw buurt veiliger!

Iedere minuut vindt er in Nederland wel een inbraak plaats en als de avonden langer worden, stijgt het aantal woninginbraken. 

Veilig wonen is bewust wonen. U kunt samen met uw buren een steentje bijdragen aan de veiligheid in uw wijk

Elke buurt heeft een eigen WhatsApp-groep. Deze zijn identiek aan de buurten van de Buurtpreventieteams (BPT):

- BPT Dichterswijk,
- BPT Vondellaan-Zuid,|
- BPT Staatsliedenbuurt,
- BPT Wagenaarstraat e.o.,
- BPT Hogendorpenlaan-West,
- BPT ’t Woud,
- BPT Beethovengaarde e.o.,
- BPT Witte-Hoef.

Buurtbewoners kunnen elkaar via  deze WhatsApp attent maken op zaken die spelen in de buurt.

Zo kan je samen een oogje in het zeil houden en verdachte situaties melden bij de politie.

WhatsApp is een programmatje voor een smartphone. Je kan met WhatsApp gratis meerdere personen tegelijkertijd een bericht sturen en eventueel waarschuwen wanneer je deel uitmaakt van zo’n groep. Tegelijkertijd zal dit de sociale contacten bevorderen. Het is een moderne, digitale vorm van buurtpreventie.

Een WhatsApp-groep is mede een initiatief van de wijkbewoners uit de buurt. Per WhatsApp-groep treed een wijkbewoner op als coördinator van deze groep.

Gemeente Oss en politie zijn hier enthousiast over, maar nemen niet deel in deze WhatsApp-groep.

Via de WhatsApp-groep-coördinator informeert de politie de buurt over wat er in die buurt speelt.

Spelregels WhatsApp
We hanteren binnen de WhatsApp-groep aantal spelregels:

 1. Deelnemers zijn minimaal 18 jaar oud.
 2. WhatsApp is een burgerinitiatief. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.
 3. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting
  S = Signaleer
  A = Alarmeer 112
  A = App om je waarneming bekend te maken aan
  R = Reageer, door bijvoorbeeld allemaal een lamp aan te doen.
 4. Laat door middel van een WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
 5. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 6. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 7. Gebruik deze WhatsApp-groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling  contact/privéberichten.

 

Hebt je belangstelling?

Heb je belangstelling of vragen? Dat kun je laten weten via het online aanmeldformulier of door een mail te sturen naar buurtpreventie.ruwaard@gmail.com.

Leden van de Werkgroep Buurtpreventie (zie organisatie) helpen u dan verder..

Zoeken in: