Belastingdienst

Huurtoeslag
Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. Als u een woning huurt en in verhouding tot uw inkomen veel betaalt aan huur, kunt u huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Lees hier meer nformatie over de voorwaarden en hoe u huurtoeslag kunt aanvragen.

Proefberekening maken toeslagen
Meteen weten hoeveel toeslag u kunt krijgen? Bijvoorbeeld na een verhuizing, loonsverhoging of geboorte? Maak dan een proefberekening met de rekenhulp op de website van de Belastingdienst.

Kindgebonden budget
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van uw kind(eren). U hoeft dit meestal niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens de Belastingdienst recht op hebt. Krijgt u geen bericht en denkt u dat u er wel recht op hebt? Dan kunt u het zelf aanvragen.

Hoe nuttig is deze informatie?