Wijkstichting Rucrea

Rucrea is een stichting voor samenlevingsopbouw binnen de Osse wijk de Ruwaard. Rucrea vindt het belangrijk dat mensen in de wijk zich prettig en veilig voelen, dat zij volwaardig mee kunnen doen en dat zij erbij horen. Een wijk waarin iedereen zich naar eigen idee kan ontwikkelen en door mee te doen ook een bijdrage kan leveren aan de samenleving. Iedereen heeft hierbij een eigen verantwoordelijkheid. Maar we kunnen elkaar daarbij helpen.

Rucrea is een open organisatie in de wijk, waar we in samenwerking met anderen de verantwoordelijkheid nemen voor bovenstaande. Ieder met zijn of haar eigen taak. Met respect voor elkaar. Zo werken we met bewoners, vrijwilligers en organisaties.
De Wijkraad Ruwaard, het bestuur van Wijkhuis de Haard en het Wijkteam Ruwaard zijn enkele van de natuurlijke partners in de wijk.

Wil je meer weten? Klik dan op onderstaande link.

Doel en werkwijze

Een van de plaatsen waarop alles lijntjes samenkomen is het “Wijkoverleg Ruwaard”
Contact:  secretarisrucrea@gmail.com

 

Zoeken in: