Afspraken en beleid

Gedragscode

De doelstelling van Wijkstichting Rucrea is om de sociale samenhang binnen de wijk Ruwaard te bevorderen en te versterken.
Dit kan alleen maar als de bewoners, van jong tot oud, elkaar actief ontmoeten, individueel en in allerlei (werk)groepen. Voorop staat dat deze contacten plaatsvinden met wederzijds respect.
Toch ontstaan er wel eens (onbedoeld) problemen.
Uiteraard kan dit ook binnen (werk)groepen onder verantwoordelijkheid van Rucrea gebeuren. In het algemeen zijn dit incidenten die we met een goed gesprek kunnen oplossen.
Maar onze aandacht richt zich ook op de meer kwetsbaren in onze wijk, zoals kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Activiteiten waar zij betrokken bij zijn, moeten vanzelfsprekend in een veilige omgeving plaatsvinden.

Zoeken in: