Bestuur en organisatie

Wijkstichting Rucrea is een vrijwilligersorganisatie van en voor bewoners.
De organisatie is een stichting. In het huishoudelijk reglement is de relatie met de bewoners en de bewonersinitiatieven in de wijk geregeld.

Het bestuur bestaat uit vijf tot maximaal zeven personen.
Bestuursvergaderingen zijn besloten, op verzoek en/of op uitnodiging is deelname mogelijk.

Overleg met de wijk gebeurt o.a. in het “Wijkoverleg Ruwaard”, in themabijeenkomsten en tijdens “on tour”. Deze initiatieven worden uitgevoerd in samenspraak en samenwerking met de Wijkraad Ruwaard.

Op dit moment zijn er drie vacatures.

Zoeken in: