Wijkstichting Rucrea verslagen

Hieronder vindt u de vergaderverslagen van de wijkstichting Rucrea, gegroepeerd per jaartal. Specifiek voor 2020 en 2021 geldt dat vanwege Corona geen vergaderingen zijn gehouden en derhalve ook geen verslagen zijn gemaakt.

Bovendien is de veraderstructuur gewijzigd vanaf medio 2020. De wijkraad en de wijkstichting vergaderen niet meer afzonderlijk maar via één gemeenschappelijk overleg.

De bijeenkomsten worden aangekondigd in ons wijk blad “de Rucreant”, op de website en via social media, en op de gemeentepagina in Regio Oss.

2021

Wijkoverleg jan 2021

Wijkoverleg jul 2021

Zoeken in: