Ruwaard-Mobiel

Ruwaard-Mobiel: laatste nieuws

In het voorjaar hebben twee studenten van de HAN-hogeschool met een enquête gepolst of er voldoende animo is voor kleinschalig vervoer van deur-tot-deur binnen de wijk de Ruwaard. Dit om bewoners die niet zo mobiel zijn uit hun isolement te halen. Als voorbeeld heeft er een elektrisch golfwagentje een aantal dagen rondgereden in de wijk. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat hier zeker behoefte voor is. Op termijn zijn er waarschijnlijk 4 van deze golfwagentjes nodig om aan de vraag te voldoen.
Het definitieve rapport heeft even op zich laten wachten doordat onze studenten ook nog een tentamenweek hadden. Onze studenten hebben het rapport gepresenteerd op HAN-hogeschool met een eindcijfer 9 met de positieve opmerking over de volledigheid en kwaliteit van het onderzoek.

RUWAARD MOBIEL, KOMT DIE WEL OF KOMT DIE NIET?
In de tussentijd hebben we niet stil gezeten en zijn verdergegaan met het onderzoeken of een dergelijk plan ook financieel haalbaar is. Naast de kosten van de aanschaf en verdere financiering van het pilotjaar dient er ook voldoende zekerheid te zijn om dit project langjarig voort te kunnen zetten.
Dit project kan alleen maar slagen als deze laagdrempelig is voor alle Ruwaardbewoners.
Dit wil zeggen tegen een lage ritprijs. Hiervoor moeten partijen bereid zijn Ruwaard Mobiel langjarig financieel te ondersteunen. Inmiddels zijn de eerste afspraken gemaakt.
Pas als er meer zekerheid over de beoogde financiële steun is kunnen we organisatie rond Ruwaard Mobiel verder opzetten.
Wilt u meedenken of meedoen, stuur een mail naar ruwaardmobiel@gmail.com
en wij nemen contact met u op.

Zoeken in: