Toegankelijkheid

Bewonersplein streeft er naar een website te hebben die voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Dat betekent dat wij graag willen dat onze website gebruiksvriendelijk en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.

Onderzoek

In januari 2022 is onderzocht of wijkderuwaard.nl voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Hieruit is gebleken dat de website nog niet op alle punten voldoet. Lees de resultaten in Toegankelijkheidsonderzoek wijkderuwaard.nl op WCAG 2.1AA (pdf, 539 kB)

Werken aan toegankelijkheid

Wij werken aan verbetering van de digitale toegankelijkheid. Dit doen wij bijvoorbeeld door:

Vanaf de start toegankelijkheid onderdeel te maken van wat wij doen rond de website. Op dit moment bereidt Bewonersplein een verbeterde website voor. Het streven is deze medio 2022 klaar te hebben.
Onafhankelijk onderzoek door deskundigen. Gevonden problemen naar aanleiding van onderzoek lossen wij op.
Eigen onderzoek door gebruik te maken van speciale tools of handmatig onderzoek.
Het vermijden of verbeteren van niet-toegankelijke bestanden zoals pdf. Naar verwachting zal dit langere tijd in beslag nemen.

Problemen met toegankelijkheid melden

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neemt u dan contact op met Bewonersplein.

Status toegankelijkheidslabel van wijkderuwaard. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Zoeken in: