Wijkoverleg Ruwaard

Wijkoverleg Ruwaard

Het wijkoverleg Ruwaard is een gezamenlijk initiatief van de Wijkraad Ruwaard en de Wijkstichting Rucrea. Beide organisaties werken met en voor de wijkbewoners aan een mooie en leefbare wijk. Maar zij kunnen en willen dit niet alleen doen. Daarom is inbreng van en samenspraak met de wijkbewoners noodzakelijk. 

Vandaar dit “wijkoverleg”.

Deze bijeenkomsten zijn openbaar, de agenda en de thema’s worden vastgesteld aan de hand van de actuele stand van zaken. Bewoners kunnen gebruikmaken van hun “spreekrecht”. 

Soms wordt ervoor gekozen om een actueel thema centraal te stellen. Dan maken we gebruik van de deskundigheid en inbreng van andere mensen en/of organisaties. 

De bijeenkomsten worden aangekondigd in ons wijk blad “de Rucreant”, op de website en via social media, en op de gemeentepagina in Regio Oss.

In verband met corona is er dit jaar nog geen vaste planning. Zo gauw hier meer duidelijkheid in is vindt u hier datums en verslagen. 

Zoeken in: