wijkoverleg

Ongeveer vier maal per jaar is er een gezamenlijk wijkoverleg,
waarbij iedere wijkbewoner aanwezig kan en mag zijn.
Gezamenlijk betekent dat we het samen doen
met wijkstichting Rucrea.

Verder zijn er dan vertegenwoordigers van de gemeente,
gebiedsbeheer, ons welzijn en wijkagenten aanwezig.
Gezamenlijk brengen we de wijkbewoners op
de hoogte van ontwikkelingen in de wijk