Wijkraad Overleg

Hieronder vindt u de vergaderverslagen van de wijkstichting Ruwaard, gegroepeerd per jaartal. Specifiek voor 2020 en 2021 geldt dat vanwege Corona geen vergaderingen zijn gehouden en derhalve ook geen verslagen zijn gemaakt.

Bovendien is de veraderstructuur gewijzigd vanaf medio 2020. De wijkraad en de wijkstichting vergaderen niet meer afzonderlijk maar via één gemeenschappelijk overleg.

De bijeenkomsten worden aangekondigd in ons wijkblad “de Rucreant”, op de website en via social media, en op de gemeentepagina in Regio Oss.

2021

Gedurende 2021 voeren de wijkraad Ruwaard en de wijkstichting Rucrea niet meer afzonderlijk maar gezamenlijk. overleg. Deze bijeenkomsten zijn openbaar, de agenda en de thema’s worden vastgesteld aan de hand van de actuele stand van zaken. Bewoners kunnen gebruikmaken van hun “spreekrecht”.

De verslaglegging vindt plaats op deze pagina.

 

2015

november

Zoeken in: