Deze website is bedoeld om veel informatie, die voor de bewoners van de Ruwaard interessant kan zijn, bij elkaar te brengen en bereikbaar te maken via één voordeur: Deze website met haar sociale kaart. 
Deze website moet er aan bijdragen dat ook uw organisatie gemakkelijk(er) te vinden is, samen met eventuele activiteiten die u organiseert.

Om uw organisatie zichtbaarder/vindbaarder te maken kunt u de gegevens van uw organisatie aan ons doorgeven met behulp van dit aanmeldformulier-organisatie
Voor activiteiten van uw organisatie aanmeldformulier-activiteiten

Een formulier invullen kan op 2 manieren:
1. Print een formulier, vul het handmatig in, scan het en stuur het naar webmaster.wijkderuwaard@gmail.com
2. Download een formulier (invulbaar pdf-bestand), vul het in op de computer en stuur het naar webmaster.wijkderuwaard@gmail.com

U kunt het bedrijfslogo van uw organisatie als bijlage bij de mail meesturen. Deze moet dan minimaal bestaan uit 220×200 (bxh) pixels en maximaal 100 KB groot zijn.

Ook vragen wij u om een voorstel te doen over de rubriek(en) en sub-rubriek(en) waartoe uw organisatie zou moeten behoren. Bij vragen kunt u een mail sturen naar webmaster.wijkderuwaard@gmail.com