Wijkkrant Rucreant

Wat is de Rucreant en voor wie bestemd?

De Rucreant is het wijkblad voor de Osse wijk “De Ruwaard” en wordt uitgegeven door Wijkstichting Rucrea in samenwerking met de Wijkraad Ruwaard. De Rucreant is een bloeiende, veelgelezen wijkkrant voor jong en oud.

De Rucreant is ook de plek om uw onderneming bekendheid te geven in uw eigen wijk. Met een oplage van 6400 exemplaren bereikt uw advertentie alle Ruwaardbewoners. De Rucreant verschijnt maandelijks behalve tijdens de vakantiemaanden juli en augustus.

Als je een kijkje wil nemen in vorige edities van de rucreant, klik dan op deze link.