Wijkraad Ruwaard

WELKOM

Welkom op onze site

kijk ook eens op onze facebookpagina

Nieuw lid voorgedragen voor installatie
Bnnenkort meer

actueel
contact                                    volgend wijkoverleg
leden                                           26 juni 2023
wijkoverleg
faciliteiten                                      
verslag

Voor en door alle Ruwaardbewoners


De wijkraad is een officieel orgaan,
dat gevraagd en ongevraagd advies kan
en mag uitbrengen aan het college van B&W.
De leden worden officieel benoemd
door de burgemeester.

Tot zover het officiële gedeelte.
Wat de wijkraad doet, is vooral
er zijn voor de bewoners van de wijk.
Zij luistert naar de wijkbewoner, maar signaleert 
ook zelf problemen in de wijk.
Ze heeft overleg met een onafhankelijke adviseur
om te zorgen dat alles via de regels verloopt.

De gemeenteraad is uiteindelijk het orgaan
dat beslissingen neemt,
maar op de weg naar de definitieve beslissing
kan een wijk of dorpsraad invloed hebben
op het uiteindelijke besluit.