Wijkraad Ruwaard

Welkom op onze site.
Wij zijn de Wijkraad Ruwaard.

Voor en door alle Ruwaard bewoners

De wijkraad is er voor, maar ook door de bewoner van de wijk.
Op de foto de leden die op 31 mei 2022 officieel
zijn geïnstalleerd.         Van links naar rechts:
Jacqueline van Dalen,
Jan van Houwelingen,
Erik Kuyvenhoven,
Franca van Rosmalen,
Marian Bekkers,
Els Mulders,
Jose van Hooft.
 

De wijkraad is een officieel orgaan, die gevraagd en ongevraagd advies kan en mag uitbrengen aan het college. De leden worden officieel benoemd door de burgemeester.

Tot zover het officiële gedeelte. Wat de wijkraad doet, is vooral er zijn voor de bewoners van de wijk. De gemeenteraad is uiteindelijk het orgaan dat beslissingen neemt, maar op de weg naar de definitieve beslissing kan een wijk of dorpsraad invloed hebben op het uiteindelijke besluit.

 

Zoeken in: