Wijkteam Ruwaard

Wie zijn wij?
In het wijkteam Ruwaard werken diverse professionals van ONS-Welzijn zoals maatschappelijk werkers, ouderenadviseurs, jeugdwerkers, sociaal werkers, sociale raadslieden en consulenten voor mensen met een beperking. Ook wijkverpleegkundigen (Breederzorg en Pantein) en consulenten van Gemeente Oss: Werk & Inkomen, WMO en schuldhulpverlening maken deel uit van het team.

Wat doen wij?
Het wijkteam Ruwaard pakt vragen op van bewoners die een hulpvraag hebben. We komen bij je op huisbezoek om je vraag te verduidelijken, bekijken samen met jou waar je behoefte aan hebt, wat je daarin zelf kunt en wat je nodig hebt aan hulp. Hiervoor maken wij gebruik van jouw en ons netwerk.

Als ondersteuning een langere periode duurt, dan is één van de leden van het wijkteam vaste contactpersoon voor jou. We werken samen met o.a. huisartsen, woningstichtingen, zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties, politie en gemeente.

Waarvoor kun je bij ons terecht?
Bijvoorbeeld:
Vragen over zorg en welzijn:
“Help, mijn moeder wordt dement, wat nu?”
“Ik moet geopereerd worden en kan hierdoor mijn hond niet uitlaten, kan iemand mij helpen?”

Vragen over vrije tijd:
“Ik vind het moeilijk om contact te krijgen met mensen uit mijn buurt, hoe doe ik dat?”
“Ik zou samen met mijn buurtgenoten iets willen ondernemen, hoe pak ik dat aan?”

Vragen over opvoeden:
“Ik maak me zorgen om mijn zoon, waar kan ik terecht?”
“Ik vind het moeilijk om grenzen te stellen, hoe leer ik dat?”

Vragen over wonen:
“Ik voel me onveilig in mijn eigen straat, kan ik daar met iemand over praten?”
“Ik ben gehandicapt en heb aanpassingen in mijn huis nodig, hoe regel ik dat?”

Of vragen als:
“Mijn partner is overleden, hoe verwerk ik dit?”
“Ik vind het lastig voor mijzelf op te komen, hoe leer ik dit?”
“Ik heb schulden, hoe pak ik dit aan?”

Hoe zijn wij te bereiken?
Je kunt ons mailen: zorgenwelzijn@oss.nl of info@ons-welzijn.nl
Of bellen naar 14 0412 (toets 1)

Contact wijkwerker:
Sociaal werker Bart Hoes
bart.hoes@ons-welzijn.nl
06 - 14342912

Inloopspreekuur in Wijkhuis de Haard

Elke maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Voor vragen over financiën, post, administratie, regelingen e.d.

Elke dinsdag van van 15:00 uur tot 16:30 uur
Voor vragen over financiën, post, administratie, regelingen e.d.

Contactgegevens voor de maandag/dinsdag inloop:
Linda Enfield
linda.enfield@ons-welzijn.nl

 

Elke woensdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
Voor vragen over o.a. zorg en (psychisch) welzijn, thuishulp, sport en bewegen en vrijwilligerswerk.

Contactgegevens voor de woensdagochtend inloop:
Bart Hoes
Sociaal Werker ONS-Welzijn
bart.hoes@ons-welzijn.nl
0614342912

Hoe nuttig is deze informatie?

Schadewijkstraat 6
5348BC Oss
088 374 25 25 (lokaal tarief).