Vragenlijst “Informatie in de Ruwaard”

Hartelijk dank dat je een bijdrage wil leveren om de Rucreant, de website (www.wijkderuwaard.nl) en/of de sociale media (Facebook en Instagram) beter te maken door een vragenlijst in te vullen.

Je wordt bij het aanklikken van onderstaande link naar de Google formulieren website geleid, herkenbaar aan het adres docs.google Vul svp je antwoorden online in en sluit af met de knop "verzenden".

Het kan zijn dat er bovenin het beginscherm een melding komt te staan "Opslaan staat uit". Deze melding kun je gewoon negeren.

Naar de vragenlijst