Wijkraad Ruwaard

Een wijkraad is een onafhankelijk en zelfstandig adviesorgaan. Via een wijkraad wil een gemeente meer invloed geven aan burgers. De wijkraadsleden zijn betrokken en actieve mensen die wonen of werken in de wijk. Een wijkraad adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen en/of problemen in de wijk.

Aan alle bewoners van De Ruwaard. 

Het eind van het maand december is voor velen een periode om achterom te kijken naar het afgelopen jaar, zo ook voor de leden van de wijkraad Ruwaard. 

Begin dit jaar stonden op vele gebieden “alle lampen op groen”, ze kleurden zelfs groener dan groen. We hadden heel veel plannen al klaar liggen. Maar we vernamen via de nieuwsberichten op radio en tv wel iets over een “corona-virus” in China. Maar ja, we haalden onze schouders een beetje op, want dat was toch een ver-van-ons-bed-show!

Helaas wist het virus al snel ook ons land te bereiken, en we kregen begin Maart te maken met allerlei van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen. Dat was even wennen, sommigen dachten daarbij terug aan de gitzwarte “beperkende” maatregelen zoals die in de oorlog gegolden hebben. Toekomstperspectieven verkleurden van groen naar diep zwart.

Maar zoals vaak in de geschiedenis, kwam de inventiviteit van de mens met oplossingen om de gevolgen van de maatregelen nog enigszins draaglijk te maken. Als je dat ziet groeien ligt uiteindelijk de conclusie voor de hand dat we deze crisis ook weer te boven zullen komen, want als “soort, de mensheid” hebben we al meerdere pandemieën overleefd.

De leden van de wijkraad Ruwaard  wensen alle bewoners van onze wijk een Stralend Kerstfeest, alsmede een Gezond en Gelukkig, Virus Vrij en Vooral Veilig 2021.

José van Hooft, voorzitter wijkraad Ruwaard

 

Zoeken in: