Met dank aan

Met dank aan

Alle onderstaande artikelen zijn geschreven door Fred van Tongeren, tenzij anders vermeld. Ik heb dat met het grootste plezier gedaan, al heeft  het 'iets' meer tijd gekost dan op voorhand werd ingeschat.

Ook al leeft de vrees bij mij, dat deze artikelenreeks nooit helemaal af zal raken. Ik heb toch het vermoeden dat het grootste deel van wat ik de geschiedschrijving wil neerleggen opgenomen is.

Vind jij dat er iets niet klopt of heb je aanvullingen: Laat maar horen. Ik garandeer niet dat het geplaatst wordt, maar ik ga er in ieder geval naar kijken en waar mogelijk natuurlijk plaatsen.

Bij het tot stand komen van alle teksten en het aanleveren van grote hoelveelheden foto's heb ik hulp gehad van diverse personen. Deze wil ik hier graag even noemen.

  • Stadsarchief: Jeanne Libregts en Arno van Orsouw
  • Geinterviewden: Familie Plaat,  Jos Luijk, Rinus de Jong, Max Westerveld
  • Groot leverancier van foto's: Hans Keijzers en Arno van Orsouw
  • Aanleveren van enkele complete artikelen en/of video's: Hans Keijzers en Arno van Orsouw
  • Controleren op spelling: Adri de Ruijter, Marian de Rooij

En één persoon die bijzonder veel inspanning geleverd heeft is Hans Keijzers. Dit betreft foto's, stukjes tekst en complete artikelen.

Gelegenheids archeoloog: Fred vanTongeren