Inleiding

(Mag het ietsje meer zijn)

Deze internetpagina’s vertellen je niet alles maar wel veel over het verleden van onze wijk Ruwaard. De titel verraadt al dat deze een iets bredere kijk op de wijk Ruwaard wil geven dan uitsluitend de geografische grenzen. Je daalt als het ware langzaam vanaf de gemeentegrenzen af tot in diep in onze wijk. We gaan eerst kort in op de omgeving. Met andere woorden: dit verhaal begint met het ontstaan van de gemeente Oss. Daarna, via de indeling van de stad Oss, krijg je inzicht in bijna 60 jaar Ruwaard.  

Maar om te beginnen een vraag: Raad eens hoe oud Oss eigenlijk is. Had jij ooit gedacht dat Oss naar schatting al 4000 jaar oud is?

Al in de Vroege en Midden-Bronstijd (tussen 2000 en 700 jaar voor Christus) was Oss bewoond. Systematische archeologische opgravingen hebben daarvan veel sporen opgeleverd. Dat betekent dat Oss ongeveer 4000 jaar oud moet zijn. In die tijd uiteraard nog geen Os, Oss of Osch geheten.

De eerste schriftelijke vermeldingen van Oss (Osch) zijn van veel later. In een pauselijke oorkonde van 1161 werd duidelijk gemaakt dat de abt van Echternach iets te vertellen had over de pastoorsbenoeming in Oss. Aan deze relatie met Echternach danken Oss en Berghem hun parochieheilige, Willibrordus, die in de Luxemburgse abdij begraven ligt.

Eind negentiende, begin twintigste eeuw was voor de stad een roerige periode: Oss ging gebukt onder ernstige criminaliteit. Deze riep in het hele land associaties op met de misdaadpraktijken in het Amerikaanse Chicago. De zogenaamde "Bende van Oss" was berucht en gevreesd. De termen messensteker en messentrekker, die in de volksmond vaak met een knipoog worden gebruikt om een inwoner van Oss aan te duiden, refereren hier nog altijd aan. De film De bende van Oss (André van Duren, 2011) is gebaseerd op de gebeurtenissen uit die tijd.

De gemeente Oss is vanaf 1994 sterk gegroeid tot de gemeente die het nu is.

In 1881 kreeg Oss een eigen spoorwegstation, wat van groot belang was voor de aanwezige industrie. De stad kreeg in 1968 een haven, die via het Burgemeester Delenkanaal werd aangesloten op de Maas. In 1994 werd de gemeente Oss verder uitgebreid en in 2003 fuseerde de gemeente Ravenstein met Oss.

Bron: Wikipedia

Links op de pagina vind je de menustructuur van deze omvangrijke bijdrage. Door op één van de menu verwijzingen (links in het Engels)) te klikken ga je naar dat betreffende hoofdstuk toe. Via datzelfde menu kun je ook weer terugkeren naar de vorige pagina. Gebruik hiervoor de onderste link met de tekst "Terug naar ...."

Veel leesplezier.

 

Het overgrote deel van de hierna getoonde foto's is afkomstig van het BHIC en het Osse stadsarchief.