Voorzieningen

Het zou natuurlijk mooi zijn dat bij de start van de bouw van een wijk als eerste een compleet pakket voorzieningen gerealiseerd zou worden.

Dat gaat natuurlijk niet. Dit is voor de bedrijven die deze voorzieningen realiseren zeer onrendabel en dus gebeurt dat niet. Dat is best wel lastig!

Denk maar eens aan de huidige Ruwaard zonder scholen, de winkelcentra Heihoek en Ruwert, maar ook zonder de bedrijven aan de Euterpelaan. Voor alles moest je naar andere delen van de stad.

Diverse voorzieningen vind je in de menustructuur links in de pagina (bij grote beeldschermen en bij kleinere onderaan de pagina). Klik er maar eens op.